Reklamationer Wagner

Reklamationsärenden.

Här kan du som är återförsäljare av Wagners färg- och spackelsprutor hantera reklamationsärenden. Välj den spruta ärendet gäller på rullningslisten nedan. 

OBS!  Innan du reklamerar sprutan är det viktigt att du kontrollerar att det är en reklamation som täcks av garantin. 

Exempel på fel som inte täcks av garantin:

  • Brist på rengöring med färg som torkat och orsakat driftstopp.
  • För stort slitage, där färgsprutan använts väldigt mycket och slitits ut.
  • För stort slitage, där färgsprutan använts väldigt mycket och slitits ut.
  • Handhavandefel, t ex om sprutan tappats eller använts med ej avsedd produkt. 

När du har reklamerat produkten kommer du att få en mejlbekräftelse till den angivna e-postadressen med information om hur du går vidare med reklamationen.

Såhär fyller du i reklamationen

Kontakta support

När du ringer till oss får du direkt prata med en tekniker som kan din maskin.

Stockholm

Helsingborg

Fagersta

Göteborg

Tänk på att ha maskinens serienummer till hands då det hjälper oss att hitta maskinen i vårt system.

Kontakta oss