Städmaskiner

Städmaskiner.

Genom att kontrollera vissa saker på din städmaskin innan du felanmäler, kan du ofta lösa problemet själv och undvika onödiga servicekostnader.

Städmaskinen doserar dåligt

Kontrollera att:

 • Renvattenfiltret är ordentligt rengjort.
 • Det är vatten i rätt tank (den tank som är lättast att komma åt är tanken för smutsvatten).
 • Den manuella doseringen är tillräckligt öppen (gäller Swingo 450/455 samt ECO-modeller).

Städmaskinen suger inte upp vattnet

Kontrollera att:

 • Sugfiltret är ordentligt rengjort (det gula filtret som sitter i locket på maskinerna).
 • Sugslangen inte är blockerad eller skadad (på Swingo 450 kontrollerar du sugkanalerna i det grå locket).
 • Det röda locket sitter på tömningsslangen och att packningen i locket är hel.
 • Sugbladen är hela och sitter rätt. Trasiga sugblad försämrar uppsugningsförmågan.
 • Sugskrapan är ordentligt rengjord. Skräp som fastnar i skrapan kan lämna ett randigt golv efter maskinen.
 • Sugskrapan sitter åt rätt håll. På vissa modeller går det att sätta skrapan bak och fram. Nedan visas en enkel skiss på hur skrapan ska sitta. Bladet med ”hålen” ska vara det främre bladet.

OBS! Ränder på golvet kan även bero på problem med doseringen.

Städmaskinen startar inte

Kontrollera att:

 • Sladden inte sitter kvar i vägguttaget (gäller batteridrivna maskiner). Då startar inte maskinen.
 • Den gröna lampan på panelen lyser grönt. Lyser den gult är inte maskinen fulladdad.
 • Det är ström i vägguttaget där maskinen har stått på laddning.
 • Batterikabeln är inkopplad (röd sockel på baksidan av ”gå-bakom-maskiner”, under stolen på Swingo 2500 – 5000).  
 • Nödstoppknappen inte är intryckt (Gäller endast Swingo XP, Swingo 4000 och Swingo 5000).

Städmaskinen har dålig drifttid

 Kontrollera att:

 • Maskinen sätts på laddning när den inte används.
 • Du har ström i vägguttaget där du laddar maskinen.  
 • Det är ström i vägguttaget där du laddar maskinen nattetid (fråga fastighetsansvarig).
 • Om det sitter en timer på vägguttaget där du laddar maskinen bör du ta bort den, eller hitta ett annat uttag.

Kvarstår problemet? 

Hör av dig, så hjälper vi dig.

Tel: 08-98 20 20

Kontakta support

När du ringer till oss får du direkt prata med en tekniker som kan din maskin.

Stockholm

Helsingborg

Fagersta

Göteborg

Tänk på att ha maskinens serienummer till hands då det hjälper oss att hitta maskinen i vårt system.

Kontakta oss