Färgsprutor Spackelsprutor

Felsökningsguide färgsprutor.

Genom att kontrollera vissa saker på din färgspruta innan du felanmäler den till oss kan du lösa problemet själv, och på så sätt undvika servicekostnader.

För en mer utförlig felsökning rekommenderar vi att du tittar i Instruktionsboken för din spruta eller ringer oss.

Börja med att klicka på nedanstående punkter:

Min färgspruta:

Färgsprutan håller inte trycket när handtaget släpps

Kontrollera först att:

 • Insugningsventilen (kulan och sätet) är rena och hela.
 • Den nedre packningen är hel och tät.
 • Tryckslangen är hel och kopplingen rätt dragen (dvs. inte läcker färg någonstans)

Eventuellt kan Färgsprutan ha drabbats av ett internt läckage. Kontakta då oss så hjälper vi dig att byta packningarna i färgsprutan. Kom ihåg att noggrant rengöra sprutan efter varje användning så förlänger du livslängden på maskinen.

Kvarstår problemet?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Tel: 08-98 20 20

Tänk på att ha maskinens serienummer till hands då det hjälper oss att hitta maskinen i vårt system.

Färgsprutan startar inte

Kontrollera först att:

 • Det är ström i uttaget som du anslutit färgsprutan till.
 • Det är bensin i tanken. Om det är vatten i tanken, töm den och fyll på med ny bensin.
 • Rätt lampor på displayen tänds när maskinen kopplas in.
 • Maskinen är rengjord ordentligt (stelnad färg eller rost kan skada maskinen).

För att förhindra att din färgspruta rostar vid längre stillestånd är det bra att konservera den. Först gör du rent den ordentligt, sedan tar du en hink med vatten och spolarvätska och kör igenom maskinen. Wagner har även konserveringsvätska att köpa.

Kvarstår problemet?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Tel: 08-98 20 20

Tänk på att ha maskinens serienummer till hands då det hjälper oss att hitta maskinen i vårt system.

Färgsprutan suger inte upp färgen

Kontrollera först att:

 • Kulan i sug- och tryckventilen är rengjord och rör sig fritt.
 • Slangar och sugrör är ordentligt åtdragna och hela, annars fins det en risk maskinen suger tjuvluft
 • Sugsilen, grovfiltret är på plats och rengjorda.
 • Färgen du skall använda är ren och fri från skräp och färgflagor.

För att undvika att skräp sugs upp i färgsprutan är det viktigt att grovsilen alltid sitter på sugröret när du målar.

Kvarstår problemet?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Tel: 08-98 20 20

Tänk på att ha maskinens serienummer till hands då det hjälper oss att hitta maskinen i vårt system.

Färgsprutan tappar tryck under användning

Kontrollera först att:

 • Pistol- och högtrycksfilter är rengjorda då smuts i dessa kan påverka trycket.
 • Du har rätt munstycke för det material du skall spruta.
 • Munstycket inte är slitet. För stort hål kan påverka tryck och sprutbild.
 • Färgen inte är för tjock, ibland kan även riktigt kall färg vara svår att pumpa.
 • Färgsprutan är tät och inte suger tjuvluft.

En igensatt sugsil eller stopp i sugröret kan visa sig som att maskinen inte orkar hålla trycket, när det egentligen handlar om att den inte kan suga upp färgen ordentligt.

Tänk på att lyssna på hur maskinen låter och att den går med jämna slag när den används.

Kvarstår problemet?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Tel: 08-98 20 20

Tänk på att ha maskinens serienummer till hands då det hjälper oss att hitta maskinen i vårt system.

Kontakta support

När du ringer till oss får du direkt prata med en tekniker som kan din maskin.

Stockholm

Helsingborg

Fagersta

Göteborg

Tänk på att ha maskinens serienummer till hands då det hjälper oss att hitta maskinen i vårt system.

Kontakta oss