Stockholm 08 98 20 20 Helsingborg 042 28 44 00

Maskinen doserar dåligt

Kontrollera först att:

  • Renvattenfiltret är ordentligt rengjort.
  • Det är vatten i rätt tank (den tank som är lättast att komma åt är tanken för smutsvatten).
  • Den manuella doseringen är tillräckligt öppen (Om det är en Tango, Samba XT, Scrubo, C43/50/60).

Kvarstår problemet?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

08-98 20 20

Tänk på att ha maskinens serienummer till hands då det hjälper oss att hitta maskinen i vårat system.

Tillbaka till felsökningsguiden