Fleet Management

100% koll på varje enskild maskin. Och hela maskinparken.

KMG Fleet Management är en unik IT-plattform som ger dig en samlad och lättillgänglig överblick över din maskinpark, så att du enkelt kan följa upp status och få bättre underlag för budgetering och beslut som effektiviserar verksamheten. 

I din kundportal i Fleet Management kan du i realtid överblicka kostnader, tid som maskinerna har gått, var de befinner sig och vad som är gjort på varje maskin vid servicen. Dessutom kan du skräddarsy ytterligare funktioner och rapporter efter just dina behov.

In-datan till Fleet Management kommer från KMG:s servicerapporter, samt från de rapporter ni rapporterat in via maskinens QR-kod. QR-koden skannas via mobilen och ger tillgång till enkla rapportformulär som går in i systemet. Det gör att du har möjlighet att se information för varje enskild maskin och arbetsställe och att få det summerat för hela din flotta.

Utöver rapportering in till Fleet Management, så erbjuder QR-koderna tydlig information och guider för varje maskin. Detta hjälper dig att själv utföra visst underhåll eller att lösa problem som kan uppstå, vilket gör att du själv kan undvika onödiga stopp och kostsamma reparationer.

Fleet Managements grundrapporter

 • Kostnadsrapporter för individuella maskiner och för hela maskinflottan
 • Kostnadsvarningar om någon maskins kostnad går över budget
 • Automatiska servicerapporter om maskinens status, vad som är gjort, var och när det gjordes och vad det kostade
 • Plats: Listor över var maskinerna befinner sig

Via QR-koden kan du:

 • Rapportera timtid/åtgång
 • Uppdatera maskinplats
 • Få hjälp med felsökning
 • Få tillgång till instruktionsbok/användarguide
 • Få underhålls- och skötselråd
 • Få personlig support
 • Göra felanmälan

Kontakta support

När du ringer till oss får du direkt prata med en tekniker som kan din maskin.

Stockholm

Helsingborg

Fagersta

Göteborg

Tänk på att ha maskinens serienummer till hands då det hjälper oss att hitta maskinen i vårt system.

Kontakta oss