Stockholm 08 98 20 20 Helsingborg 042 28 44 00

Maskinen startar inte

Kontrollera först att:

  • Sladden inte sitter kvar i vägguttaget (på batteridrivna maskiner). För då startar inte maskinen.
  • Den gröna lampan på panelen lyser grönt (lyser den gult är inte maskinen fulladdad).
  • Det är ström i vägguttaget där maskinen har stått på laddning.
  • Batterikabeln är inkopplad (röd sockel på baksidan av ”gå-bakom-maskiner”, under stolen på Swingo 2500 – 5000). Annars startar inte maskinen.
  • Nödstoppknappen inte är intryckt (OBS, detta gäller endast Swingo XP, Swingo 4000 och Swingo 5000).

Kvarstår problemet?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

08-98 20 20

Tänk på att ha maskinens serienummer till hands då det hjälper oss att hitta maskinen i vårat system.

Tillbaka till felsökningsguiden