Vår historia

Enkelt maskinägande sedan 1978.

Mycket har hänt sedan Kjell och Mona Grönberg grundade KMG hemma i Älvsjö 1978. Men mycket är också fortfarande sig likt. Målet från början var att vi skulle växa organiskt tillsammans med våra kunder och det har vi hållit fast vid. Långsiktiga, hållbara kundrelationer, som bygger på ärlighet, trygghet och öppenhet, är det som gjort att vi kunnat växa till det vi är idag. Vi har alltid varit lyhörda för vad våra kunder vill ha och behöver, och alltid gjort allt vi kan för att uppfylla och överträffa deras förväntningar. 

2006 inleddes ett generationsskifte, då sonen Daniel Grönberg tog över ledarskapet, men även om han med nya innovativa idéer och ett ännu djupare hållbarhetsfokus har utvecklat verksamheten, så är grundtanken densamma som 1978: Att förenkla maskinägandet för våra kunder. Helt enkelt. 

Kontakta support

När du ringer till oss får du direkt prata med en tekniker som kan din maskin.

Stockholm

Helsingborg

Fagersta

Göteborg

Tänk på att ha maskinens serienummer till hands då det hjälper oss att hitta maskinen i vårt system.

Kontakta oss