Passion för service

Med oförändrat fokus sedan 1978

För oss har det sedan starten varit viktigt att i alla led generera ett högt upplevt kundvärde.

1978 startade Kjell och Mona Grönberg (K M G) företaget hemma i köket i radhuset i Älvsjö. I början var KMG ett Handelsbolag men ganska snabbt efter starten gjordes det om till ett Aktiebolag.

KMG har växt sakta men säkert genom åren. 2006 inleddes ett generationsskifte då sonen Daniel tog över och fortsatte att utveckla verksamheten.

Vi samarbetar med alla storlekar och typer av bolag. Allt från de minsta till de största städbolagen samt kommuner, landsting, industri och även myndigheter.

Redan från början har målet varit tydligt. Vi skall växa tillsammans med våra kunder. Grundtanken bakom detta är att, på lång och kort sikt, skapa en trygghet för våra kunder. Därför har vi sedan start haft som riktlinje att endast debitera vårt arbete i efterskott och i kommunikation med kunden. Våra serviceupplägg är utan både bindningstid och uppsägningstid. Dessutom tillkommer inga dolda avgifter som förbrukningsmateriell eller faktureringsavgifter.

Vi har idag många spännande praktiska och digitala verktyg att tillgå. Allt för säkerställa att våra kunder har en väl fungerande maskinpark, god kostnadskontroll och låg administration kopplat till maskinhantering.

Vi arbetar mycket med förebyggande underhåll. En städmaskin är en produktionsapparat. Den producerar tid. Det betyder att när den står still kostar det tid. Risken blir att du behöver planera om din personal, ringa en verkstad och behöver eventuellt förklara för din kund varför uppdraget inte utförs. Med KMG som servicepartner ska vi tillsammans se till att dina städmaskiner fungerar när du behöver dem.

Med ett rätt planerat förebyggande underhåll minimeras driftstoppen. Vi utbildar gärna personal i skötsel och körteknik.

Win-Win-Win

Det är ett enkelt recept som ställer höga krav på leverans. Sammanfattningsvis kan man säga att våra kunder, vi och våra leverantörer skall ha en ekonomisk vinning av vårt arbete.

Med en öppen prissättning och bra dialog med kunderna ska vi tillsammans bygga morgondagens service.

Några av våra verktyg

Bland annat har vi servicehjälp på nätet. Webshop och kundtjänst på nätet. Snabbsupport via QR-kod på maskinerna. Frakthantering via hemsidan. Total fleet management med regelbundna avstämningar och inbyggda kostnadsvarningar. Servicerapport som mejlas efter utfört arbete. E-faktura eller EDI faktura.

Sist men inte minst

Service är vår passion. Varje gång