QR-koder

QR-koden – maskinens egen ID-handling.

Varje färg- och spackelspruta har en individuell QR-kod. När du skannar den får du fram all info om just din maskin och kan få hjälp att själv lösa akuta problem. Förutom felsökningsinformation och servicetips, kan du via QR-koden även rapportera fel, begära flytt av maskin eller ange ny maskinplats.

Via QR-koden kan du:

  • Rapportera timtid/åtgång
  • Uppdatera maskinplats
  • Få hjälp med felsökning
  • Få tillgång till instruktionsbok/användarguide
  • Få underhålls- och skötselråd
  • Få personlig support
  • Göra felanmälan

Kontakta support

När du ringer till oss får du direkt prata med en tekniker som kan din maskin.

Stockholm

Helsingborg

Fagersta

Göteborg

Tänk på att ha maskinens serienummer till hands då det hjälper oss att hitta maskinen i vårt system.

Kontakta oss