Fraktvillkor

Retur eller flytt av maskin med hjälp av KMG Maskinservice

Vi hjälper dig när du behöver flytta din maskin mellan två objekt, eller returnera maskinen till oss på KMG.

Då detta involverar viss hantering är det viktigt att tänka på nedanstående punkter.

Maskinen:

Av säkerhetsskäl, och för att slippa onödiga kostnader, är det mycket viktigt att maskinen hanteras på rätt sätt.

För städmaskiner:

 • Maskinen skall vara tömd på vatten och kem.
 • Maskinen skall vara körbar (gäller de maskiner med drivning, små maskiner orkar man oftast knuffa) så ha gärna maskinen på laddning dagen innan den skall hämtas.
 • Sugskrapan (och eventuella tillbehör) skall läggas i smutsvattentanken. Får de inte plats där skall de förpackas och fästas på maskinen. Kommer en maskin tillbaks utan rätt delar debiteras ersättningen av dessa.
 • Fraktsedlarna (länk i bekräftelsemailet) skall fästas väl synliga på maskinen.

För färgsprutor:

 • Maskinen skall vara noggrant rengjord.
 • Maskinen skall emballeras väl på pall. (Halvpall för små och helpall för de större.)
 • Eventuella slangar, pistoler och andra tillbehör skall inte sticka ut då de kan skadas under frakten. Det kan även påverka fraktkostnaderna då vår leverantör kan scanna av storleken på det som skickas.
 • Fraktsedlarna (länk i bekräftelsemailet) skall fästas väl synliga på maskinen.

Bokningen:

Tänk på att bokningen är bindande. För att hanteringen ska gå så smidig som möjligt, och för att undvika onödiga kostnader, är det viktigt att nedanstående tas i beaktande. Skulle felaktiga uppgifter anges på bokningen så kan en kostnad tillkomma, till exempel om maskinen inte kan hämtas, eller om det är en större maskin än vad som angivits i bokningen.

 • Då bokningen är lagd får du ett mejl med dina angivna uppgifter, samt en länk till fraktsedlarna och en länk till detta dokument. Hör av dig till oss om du inte får mejlet till den angivna adressen så hjälper vi dig.
 • Skulle någonting inträffa som gör att du behöver avboka transporten kan du ringa oss på 08-98 36 30. Kostnaden för detta är f.n. 500 kr (OBS! Avbokning kan ske senast två dagar innan bokad hämtning).
 • Var noga med att rätt uppgifter är ifyllda. Behöver du ändra någonting i bokningen i efterhand kontaktar du oss, så hjälper vi dig att ändra på bokningen. Kostnaden för detta är f.n. 500 kr (OBS! Ändringen kan endast ske senast två dagar innan önskad hämtning).
 • Tänk på att du kan boka hämtning tidigast tre dagar och högst 60 dagar från bokningstillfället. Skulle du behöva en tidigare hämtning (Express), ring oss, så hjälper vi dig. Utöver frakt tillkommer då en avgift på f.n. 500 kr.
 • Skulle ovanstående tider inte kunna hållas, så kommer hämtningen bli av. Du kan då givetvis välja att inte returnera maskinen, men då kommer en kostnad för detta att uppstå, en så kallad bomkörning. Kostnaden för detta är varierande beroende på maskinmodell och postnummer.

Hämtningen:

Eftersom maskinen fraktas med lastbil är det viktigt att den är redo att hämtas (se avsnittet Maskinen).

 • När maskinen ska hämtas är det viktigt att någon från er är på plats (eller tydliga instruktioner har lämnats till annan person på objektet) för att antingen hjälpa chauffören eller att kvittera att maskinen har blivit hämtad.
 • Om hämtning inte kan genomföras av någon anledning (som inte är kopplad till transportören) kommer en bomkörning att debiteras och du behöver lägga en ny bokning.
 • Om någonting är skadat på maskinen ska detta dokumenteras vid hämtningen, tillsammans med chauffören.

Lämningen: (Mottagarobjektet vid flytt)

Har du valt att flytta maskinen mellan två objekt är det viktigt att nedanstående uppfylls. På detta sätt undviker du onödiga kostnader kring hanteringen. Det är noga att det som står under ”Maskinen, Bokningen och Hämtningen” har lästs igenom och uppfylls.

 • Det är viktigt att någon finns på det nya objektet för att kunna kvittera mottagningen av maskinen, samt se att den inte är skadad. Eventuell skada på maskinen ska anmälas direkt vid mottagningen.
 • Var noga med att alla tillbehör är med. Skulle något saknas kan du beställa nytt hos KMG. Glöm inte att meddela eventuellt kostnadsställe för kostnaden.

Då bokningen är genomförd, så går den direkt i väg till vår transportör. Det är därför mycket viktigt att du stämmer av uppgifterna innan du väljer att skicka beställningen.

Länkarna till fraktsedlarna öppnar du med ett enkelt klick. Skriv ut och placera dem väl synligt på maskinen som ska hämtas.

Har du några frågor kring hanteringen av detta är du välkommen att ringa oss på

08-98 36 30 så hjälper vi dig.

Kontakta support

När du ringer till oss får du direkt prata med en tekniker som kan din maskin.

Stockholm

Helsingborg

Fagersta

Göteborg

Tänk på att ha maskinens serienummer till hands då det hjälper oss att hitta maskinen i vårt system.

Kontakta oss