KMG blir ny serviceleverantör åt Akzo Nobel

Akzo Nobel

KMG Maskinservice AB kan stolt meddela att vi från den 7 oktober är Akzo Nobels serviceleverantör på Dromont bryt- och skakmaskiner.

KMG´s servicetekniker har tillsammans med Akzo Nobel genomgått utbildning och är redo att supportera med förebyggande underhållsservice och avhjälpande av akuta reparationer på Dromont brytmaskiner samt skakmaskiner.

Kontakta KMG Maskinservice för mer information och support på tel. 042-28 44 00 eller e-post info@kmg.se.