Stockholm 08 98 20 20 Helsingborg 042 28 44 00

Maskinen suger inte upp vattnet

Kontrollera först att: 

  • Sugfiltret är ordentligt rengjort
  • Sugslangen inte är blockerad eller skadad.
  • Det locket sitter på tömningsslangen och att packningen i locket är hel.
  • Sugbladen är hela och sitter rätt. Trasiga sugblad försämrar uppsugningsförmågan.
  • Sugskrapan är ordentligt rengjord då skräp som fastnar i skrapan kan lämna ett randigt golv efter maskinen.
  • Sugskrapan sitter åt rätt håll (På vissa modeller går det nämligen att sätta skrapan bak och fram). Bladet med ”hålen” skall vara det främre bladet.

Tänk även på att:

Ett randigt golv kan ge bilden av att maskinen inte suger upp vattnet. Det kan i själva verket kan vara ett problem med doseringen.

Kvarstår problemet?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig

08-98 20 20

Tänk på att ha maskinens serienummer till hands då det hjälper oss att hitta maskinen i vårat system.

Tillbaka till felsökningsguiden