Stockholm 08 98 20 20 Helsingborg 042 28 44 00

Färgsprutan tappar tryck under användning

Kontrollera först att:

  • Pistol- och högtrycksfilter är rengjorda då smuts i dessa kan påverka trycket.
  • Du har rätt munstycke för det material du skall spruta.
  • Munstycket inte är slitet (för stort hål kan påverka tryck och sprutbild)
  • Färgen inte är för tjock (ibland kan även riktigt kall färg vara svår att pumpa)
  • Färgsprutan är tät och inte suger tjuvluft.

En igensatt sugsil eller stopp i sugröret kan visa sig som att maskinen inte orkar hålla trycket när det egentligen handlar om att den inte kan suga upp färgen ordentligt.

Tänk på att lyssna på hur maskinen låter och att den går med jämna slag när den används.

Kvarstår problemet?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

08-98 20 20

Tänk på att ha maskinens serienummer till hands då det hjälper oss att hitta maskinen i vårat system.

Tillbaka till felsökningsguiden