Stockholm 08 98 20 20 Helsingborg 042 28 44 00

Servicehjälp Wagner

Felsökningsguide färgsprutor

Genom att kontrollera vissa saker på din färgspruta innan du felanmäler den till oss kan du lösa problemet själv, och på så sätt undvika servicekostnader.

För en mer utförlig felsökning rekommenderar vi att du tittar i (Instruktionsboken) för din spruta eller ringer oss.

Börja först med att titta på nedanstående länkar:

Min färgspruta;

  1. Tappar tryck under användning
  2. Suger inte upp färgen
  3. Startar inte
  4. Håller inte trycket när handtaget släpps

Ta hand om din Färgspruta. Genom att sköta nedanstående punkter förlänger du livslängden på din maskin samt får en väl fungerande maskin med fin sprutbild.

Tänk på att:

  • En torkad färgflaga kan påverka funktionen om den skulle hamna på fel ställe.
  • Skölj igenom maskinen med rent vatten  (skölj tills det vatten som kommer ut ur munstycket är rent).  På detta sätt kan du undvika problem och en onödig reparationskostnad.
  • Gör rent/kontrollera samtliga filter (pistol- högtryck- och sugfilter)
  • Lämna aldrig sprutan med tryck på över en längre period då detta kan skada kopplingar och packningar.
  • För att hålla en jämn och bra sprutbild är det viktigt att du sköter om dina munstycken. Du gör enklast rent dem med Wagners Tip-Clean system
  • Skall du inte använda din färgspruta på ett tag rekommenderar vi att du efter rengöring har i Wagners konserveringsvätska, easy clean, i ca 5L vatten och pumpar igenom detta. På så sätt förebygger du rost samt skyddar packningar för uttorkning.