Stockholm 08 98 20 20 Helsingborg 042 28 44 00

Maskinen suger inte upp vattnet

Kontrollera först att: 

  • Sugfiltret är ordentligt rengjort (gult filter som sitter i locket på maskinerna).
  • Sugslangen inte är blockerad eller skadad. (på Swingo 450 kontrollerar du sugkanalerna i det gråa locket).
  • Det röda locket sitter på tömningsslangen och att packningen i locket är hel.
  • Sugbladen är hela och sitter rätt. Trasiga sugblad försämrar uppsugningsförmågan.
  • Sugskrapan är ordentligt rengjord då skräp som fastnar i skrapan kan lämna ett randigt golv efter maskinen.
  • Sugskrapan sitter åt rätt håll (På vissa modeller går det att sätta skrapan bak och fram).Nedan ser du en enkel skiss på hur skrapan skall sitta. Bladet med ”hålen” skall vara det främre bladet.

maskinenskörriktning

Tänk på att:

Ett randigt golv kan ge bilden av att maskinen inte suger upp vattnet. Det kan i själva verket kan vara ett problem med doseringen.

Kvarstår problemet?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig

08-98 20 20

Tänk på att ha maskinens serienummer till hands då det hjälper oss att hitta maskinen i vårat system.

Tillbaka till felsökningsguiden