Jobb

På KMG vet vi att våra framgångar bygger på vår kunniga och trevliga personal och eftersom vi hela tiden utvecklas, är vi alltid på jakt efter fler duktiga medarbetare. Söker du nya utmaningar och vill ingå i en trevlig och utvecklande företagskultur? Då är du varmt välkommen att skicka in en spontanansökan till oss och berätta om vad du vill bidra med. Eller så söker du någon av de lediga tjänsterna nedan.

Lediga jobb

Inget lediga jobb just nu.

Vår historia

Mycket har hänt sedan Kjell och Mona Grönberg grundade KMG hemma i Älvsjö 1978. Men mycket är också fortfarande sig likt. Målet från början var att vi skulle växa organiskt tillsammans med våra kunder och det har vi hållit fast vid. Långsiktiga, hållbara kundrelationer, som bygger på ärlighet, trygghet och öppenhet, är det som gjort att vi kunnat växa till det vi är idag. Vi har alltid varit lyhörda för vad våra kunder vill ha och behöver, och alltid gjort allt vi kan för att uppfylla och överträffa deras förväntningar. 

2006 inleddes ett generationsskifte, då sonen Daniel Grönberg tog över ledarskapet, men även om han med nya innovativa idéer och ett ännu djupare hållbarhetsfokus har utvecklat verksamheten, så är grundtanken densamma som 1978: Att förenkla maskinägandet för våra kunder. Helt enkelt. 

Vår digitaliseringsresa

Som en del i vår strävan efter att förenkla din arbetsdag, har vi tagit fram ett antal smarta digitala tjänster. Vill du hellre ha personlig service är du förstås alltid välkommen att kontakta oss på 08-98 20 20

Vårt hållbarhetsarbete

En maskin som får rätt service håller längre. Det gör inte bara att din verksamhet fungerar bättre. Det leder också till ett minskat klimatavtryck. På KMG Maskinservice lägger vi stort fokus på hållbarhet i alla delar av vår verksamhet, från optimering av transporter och energiförbrukning, till avfallshantering och återvinning.

Vår officiella miljöpolicy

 • Vi ska alltid försäkra oss om att våra produkter och vår verksamhet är säkra i miljöhänseende, samt se till att miljöfrågan är en integrerad del i vår verksamhet.
 • Vår målsättning är att minska avfallsmängderna och energianvändningen.
 • Löpande ska vi undersöka möjligheterna för återbruk och återvinning inom all vår verksamhet.
 • Vi är miljögodkända av Sundbybergs kommun att mellanlagra farligt avfall. Vi får årligen en revision av policy och dokumentation.
 • De uttjänta maskiner vi skrotar källsorteras (batterier, elektronik, plastdetaljer, kablar etc).

Övrigt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete sträcker sig även bortom vår officiella miljöpolicy och utvecklas löpande.

 • En naturlig del av vår verksamhet ska vara kretsloppstänkande. Samtliga anställda ska dessutom, om möjligt, arbeta för att även våra leverantörer tar sitt miljöansvar.
 • Vi ska tillämpa försiktighetsprincipen. Vid varje inköp av varor eller tjänster ska energisnåla och miljövänliga alternativ väljas när sådana finns tillgängliga. Vid investering i exempelvis bilar, datorer och kontorsprodukter ska miljöanpassade produkter ha företräde.
 • Användandet av kemikalier, som är skadliga för hälsa och miljö, ska ersättas med likvärdig men mer miljöanpassad produkt om sådan finns tillgänglig.
 • Källsortering och återvinning av avfall och restprodukter ska genomföras i största möjliga utsträckning.
 • Våra utsläpp ska minimeras genom vår planering av service och bra planering av arbetet.
 • Vi utvärderar miljöpåverkan från alla våra aktiviteter. Allt från import och inköp, till distribution, användning, service och destruktion.
 • Vi utvecklar och använder system för miljöledning samt rutiner för rapportering och kontroll.
 • Lagar och förordningar gällande för miljöområdet ska betraktas som lägsta kravnivå.
 • Information i miljöfrågor ska fortlöpande lämnas till alla anställda samt i erforderlig omfattning till våra kunder.

Vår idé

Om din maskin går sönder eller stannar så stannar din verksamhet. Och det får inte hända. Vi på KMG Maskinservice har ända sedan starten 1978 strävat efter att göra det enkelt för dig som kund att äga maskiner. Att ge dig en problemfri arbetsdag, helt enkelt.

I början handlade det framför allt om städmaskiner, men genom åren har verksamheten breddats till att även omfatta andra typer av maskiner, inom till exempel måleri och färgbrytning.

Med lång erfarenhet, djup specialistkompetens, personligt engagemang och smarta digitala tjänster, ser vi till att din maskin och din verksamhet aldrig står stilla. Vi är experter på just din maskin och har vanligtvis alla reservdelar på vårt eget lager, vilket gör att vi snabbt kan lösa alla problem. Ofta innan de ens uppstår. Det gäller oavsett om du bara har ett fåtal maskiner på din ort, eller en rikstäckande maskinflotta.

Rätt service i rätt tid gör inte bara att din verksamhet fungerar bättre och blir mer lönsam. Det leder också till ett minskat klimatavtryck. För en maskin som håller längre är mer hållbar. Eller som vi säger: Länge leve din maskin.

Om KMG

Vi på KMG Maskinservice strävar efter att göra din arbetsdag lite enklare. Med vår långa erfarenhet, djupa specialistkompetens och vårt personliga engagemang ser vi till att din maskin och din verksamhet aldrig står still. Oavsett om du har ett fåtal maskiner på din ort, eller en hel flotta med maskiner över hela landet. Rätt service i rätt tid gör också att dina städ- och målerimaskiner håller länge och därmed blir mer hållbara. Eller som vi säger: Länge leve din maskin.