Wagner Färgsprutor

Genom att kontrollera vissa saker på din färgspruta innan du felanmäler, kan du ofta lösa problemet själv och undvika onödiga servicekostnader.

För mer utförlig felsökning, se instruktionsboken för din färgspruta [länk].

Färgsprutan håller inte trycket när handtaget släpps

Kontrollera att:

 • Insugningsventilen är hel och ren (både kulan och sätet).
 • Den nedre packningen är hel och tät.
 • Tryckslangen är hel och kopplingen rätt dragen (inget färgläckage).

OBS! Färgsprutan kan ha drabbats av ett internt läckage. Kontakta oss, så hjälper vi dig att byta packningarna i färgsprutan.  

Färgsprutan startar inte

Kontrollera att:

 • Det är ström i uttaget du anslutit färgsprutan till.
 • Det är bensin i tanken. Om det är vatten i tanken, töm den och fyll på med ny bensin.
 • Rätt lampor på displayen tänds när maskinen kopplas in.
 • Maskinen är ordentligt rengjord. Stelnad färg och rost kan skada maskinen.

OBS! För att förhindra att färgsprutan rostar vid längre stillestånd, så är det bra att konservera den. Gör rent maskinen ordentligt och kör därefter igenom den med vatten och spolarvätska. Du kan även köpa Wagners konserveringsvätska. 

Färgsprutan suger inte upp färgen

Kontrollera att:

 • Kulan i sug och tryckventilen är rengjord och rör sig fritt.
 • Slangar och sugrör är ordentligt åtdragna och hela, så att maskinen inte suger tjuvluft.
 • Sugsilen och grovfiltret är på plats och rengjorda.
 • Färgen är ren och fri från skräp och färgflagor.

OBS! Se till att grovsilen alltid sitter på sugröret när du målar, så att inte skräp sugs upp i färgsprutan.

Färgsprutan tappar tryck under användning

Kontrollera att:

 • Pistol- och högtrycksfilter är rengjorda.
 • Du har rätt munstycke för det material du ska spruta.
 • Munstycket inte är slitet. För stort hål kan påverka tryck och sprutbild.
 • Färgen inte är för tjock. Riktigt kall färg kan vara svår att pumpa.
 • Färgsprutan är tät och inte suger tjuvluft.

OBS! Dåligt tryck kan även bero på igensatt sugsil eller stopp i sugröret, eftersom maskinen då inte orkar suga upp färgen.

Kvarstår problemet?

Hör av dig till oss, så hjälper vi dig.

Tel: 08-98 20 20

OBS! Tänk på att ha maskinens serienummer till hands, så att vi hittar maskinen i vårt system.

Kontakta support

När du ringer till oss får du direkt prata med en tekniker som kan din maskin.

Stockholm

Helsingborg

Fagersta

Göteborg

Tänk på att ha maskinens serienummer till hands då det hjälper oss att hitta maskinen i vårt system.

Kontakta oss