Servicepartner åt AkzoNobel

Du är i trygga händer.

KMG Maskinservice AB är auktoriserad servicepartner för AkzoNobels bryt- och skakmaskiner från Dromont. Våra servicetekniker har tillsammans med AkzoNobel genomgått utbildningar för att kunna genomföra förebyggande underhållsservice och avhjälpande av akuta reparationer på Dromonts bryt- och skakmaskiner.

Kontakta KMG Maskinservice för mer information och support:

Tel: 042-28 44 00 

E-post: info@kmg.se

Kontakta support

När du ringer till oss får du direkt prata med en tekniker som kan din maskin.

Stockholm

Helsingborg

Fagersta

Göteborg

Tänk på att ha maskinens serienummer till hands då det hjälper oss att hitta maskinen i vårt system.

Kontakta oss