Stockholm 08 98 20 20 Helsingborg 042 28 44 00

Maskinen suger inte upp vattnet

OBS: i bland kan ett dåligt städresultat (randigt golv) uppfattas som att maskinen inte suger upp vattnet när det i själva fallet kan vara ett problem med doseringen, eller att doseringen är för lågt ställd.

Vänligen kontrollera att:

  • Sugfiltret är rengjort ordentligt
  • Det inte är stopp i sugslangen
  • Locken på tömningsslangarna sitter på ordentligt
  • Sugbladen är hela
  • Sugskrapan är rengjord (Skräp som fastnar i sugbladet lämnar ett randigt golv)
  • Sugskrapan åt rätt håll (och på rätt maskin, har hänt på ställen där flera maskiner finns)

 

Kvarstår problemet ?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig

08 98 20 20

Tänk på att ha Maskinens serienummer till hands.

 

Tillbaka till felsökningsguiden