Stockholm 08 98 20 20 Helsingborg 042 28 44 00

Maskinen startar inte

Vänligen kontrollera att:

  • Sladden inte sitter kvar i vägguttaget (på batteridrivna maskiner)
  • Rätt lampor lyser när sladden sitter i väggen (lyser grönt när den är fulladdad)
  • Det är ström i vägguttaget (om inga lampor lyser)
  • Batterikabeln är inkopplad
  • Nödstoppet inte är intryckt (Wetrok Laser och Imatic)

 

Kvarstår problemet ?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig

08 98 20 20 

Tänk på att ha Maskinens serienummer till hands.

 

Tillbaka till felsökningsguiden