Stockholm 08 98 20 20 Helsingborg 042 28 44 00

Maskinen doserar dåligt

Vänligen kontrollera att:

  • Renvattenfiltret är ordentligt rengjort
  • Det är vatten i rätt tank
  • Att den manuella doseringen öppen tillräckligt ( Tango, Samba XT, Scrubo, C43/50/60 )

Kvarstår problemet ?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

08 98 20 20 

Tänk på att ha Maskinens serienummer till hands.

Tillbaka till felsökningsguiden