Stockholm 08 98 20 20 Helsingborg 042 28 44 00

Felsökningsguide

De vanligaste felen och vad du kan kontrollera.

De 4 vanligaste problemen som brukar uppstå och enkelt kan avhjälpas är:

  1. Maskinen doserar dåligt/inte alls
  2. Maskinen suger inte upp vattnet
  3. Maskinen startar inte
  4. Maskinen har dålig driftstid

För att din WETROK maskin skall fungera så bra som möjligt är det av stor vikt att det dagliga underhållet sköts och att vissa delar görs rent efter varje användning.

  • Filter tas ur och diskas av (sug, renvattenfilter och skräpfilter)
  • Borste eller rondellhållare skall tas av och göras ren (rondeller kontrolleras och hängs på tork, eller byts vid behov)
  • Sugskrapan tas av, rengörs och hängs på maskinen eller läggs bredvid med bladen uppåt så att de torkar utan att böjas.