Stockholm 08 98 20 20 Helsingborg 042 28 44 00

Maskinen tappar tryck under användning

En igensatt sugsil eller stopp i sugröret kan visa sig som att maskinen inte orkar hålla trycket när det egentligen handlar om att den inte kan suga upp färgen ordentligt.

Vänligen kontrollera:

  • Att pistol- och högtrycksfilter är rengjorda då smuts i dessa kan påverka trycket.
  • Att du har rätt munstycke för det material du skall spruta.
  • Att munstycket inte är slitet (för stort hål kan påverka tryck och sprutbild)
  • Att färgen inte är för tjock (ibland kan även riktigt kall färg vara svår att pumpa)
  • Att maskinen inte suger tjuvluft.

 

Tänk på att lyssna på hur maskinen låter och att den går med jämna slag när den används.

 

Kvarstår problemet ?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

08 98 20 20

Tänk på att ha Maskinens serienummer till hands.

 

Tillbaka till felsökningsguiden