Stockholm 08 98 20 20 Helsingborg 042 28 44 00

Maskinen suger inte upp färgen

OBS: sugsilen skall alltid sitta på vid användning för att undvika att skräp sugs upp i pumpen.

 

Vänligen kontrollera:

  • Att kulan i sug och tryckventilen inte fastnat och är rengjorda.
  • Att slangar och sugrör är ordentligt åtdragna och hela så att maskinen inte suger tjuvluft
  • Att sugsilen (grovfiltret är på plats och rengjord.
  • Att det inte är stora färgflagor (eller annat) i färgen som hindrar Pumpen att kunna suga upp färgen

 

Kvarstår problemet ?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

08 98 20 20

Tänk på att ha Maskinens serienummer till hands.

 

Tillbaka till felsökningsguiden