Stockholm 08 98 20 20 Helsingborg 042 28 44 00

Maskinen suger inte upp vattnet

Kontrollera först: 

  • Att sugfiltret är ordentligt rengjort (gult filter som sitter i locket på maskinerna).
  • Att det inte är stopp i sugslangen (eller i locket på Swingo 450).
  • Att det röda locket sitter på tömningsslangen.
  • Att sugbladen är hela och sitter rätt.
  • Att sugskrapan är ordentligt rengjord (skräp som fastnar i sugbladet kan lämna ett randigt golv).
  • Att sugskrapan sitter åt rätt håll (På vissa modeller går det att sätta skrapan bak och fram).Nedan är en skiss på hur skrapan skall sitta. Bladet med ”hålen” skall vara det främre bladet.

maskinenskörriktning

 

OBS!

Ibland kan ett dåligt städresultat (randigt golv) uppfattas som att maskinen inte suger upp vattnet när det i själva verket kan vara ett problem med doseringen.

Kvarstår problemet?

Hör av dig till oss på telefon så hjälper vi dig

08-98 20 20

Tänk på att ha maskinens serienummer till hands!

Tillbaka till felsökningsguiden