Stockholm 08 98 20 20 Helsingborg 042 28 44 00

Felsökningsguide

De vanligaste problemen kan du åtgärda själv.

De fyra vanligaste problemen som brukar uppstå och enkelt kan avhjälpas är:

  1. Maskinen doserar dåligt/inte alls
  2. Maskinen suger inte upp vattnet
  3. Maskinen startar inte
  4. Maskinen har dålig driftstid
  • För att din TASKI maskin skall fungera så bra som möjligt är det av stor vikt att de gulmarkerade delarna görs rent efter varje användning.
  • Filter tas ur och diskas av (sug, renvattenfilter och skräpfilter).
  • Borste eller rondellhållare skall tas av och göras ren (rondeller kontrolleras och hängs på tork, eller byts vid behov)
  • Sugskrapan tas av, rengörs och hängs på maskinen eller läggs bredvid med bladen uppåt så att de torkar utan att böjas.