Stockholm 08 98 20 20 Helsingborg 042 28 44 00

Service

Precis som bilar behöver även städmaskiner och färgsprutor service.

Kontinuerlig service hjälper dig säkerhetsställa maskinens funktion.
Maskinen behåller ett högre restvärde om servicen har skötts.
KMG sköter servicen rikstäckande med 11 egna tekniker samt med hjälp av ett antal fristående verkstäder.

Lite mer om service

Ett problem uppstår vanligtvis när du behöver din maskin som mest. Detta är vi fullt medvetna om och gör allt vi kan för att ditt problem skall vara löst så snabbt som möjligt.

KMG erbjuder olika lösningar på service, som kund väljer du självklart det som passar dig bäst.

Serviceavtal:

Genom att sätta servicen i system slipper du dyra reparationskostnader. Du blir kontaktad efter önskat intervall för att boka in ett servicebesök där maskinens totala funktion gås igenom, slitna delar byts och maskinen rengörs. Vi testar självklart funktionen både innan och efter vår service så att vi ser hur den fungerade innan och för att se till att den fungerar ordentligt efter vår service.

Vi lämnar 3 månaders garanti på vårt utförda arbete samt de delar som bytts vid servicen.

Ingenting faktureras i förskott, vi tar endast betalt efter utfört arbete.

Service fast pris:

Servicen utförs till ett förutbestämt pris. Reservdelar och tillbehör debiteras efter förbrukning eller efter offert.

Service utan avtal (Akutservice):

Ni ringer oss när maskinen går sönder och debiteras för resa, arbete samt bytta delar.

De maskiner vi arbetar med har ett väldigt gott rykte i branschen. De är slittåliga och användarvänliga med god ergonomi och ekonomi. Investering i en städmaskin eller färgspruta kan ge många års utnyttjande med minimalt antal driftstörningar om servicen och det dagliga underhållet sköts.

Maskinerna innehåller rörliga delar, batterier och ett flöde av vätska och luft. Batteriernas livstid varierar beroende på typ, kvalitet samt hur de sköts av dig. För att minimera arbetet för dig använder KMG till samtliga batteridrivna maskiner dryfit underhållsfria batterier. De flesta kombi skurmaskinerna är utrustade med inbyggd laddare så att du endast behöver ”stoppa sladden i väggen” då maskinen inte används. För de större åkbara maskinerna är laddaren extern men KMG erbjuder att bygga in en laddare om så önskas.

Kontinuerligt underhåll som t.ex. rengöring av utsatta detaljer så som munstycken, filter etc efter  varje användning är viktigt för att slippa driftstörningar. Flödet av vätska och luft sliter på maskinen och påverkas av en massa olika faktorer. Att använda rätt kem och rätt dosering av kem samt rätt typ av färg eller spackel är viktigt för att förhindra att filter,  slangar o.d. sätter igen samt att ventiler och munstycken fungerar som det skall.

För att kunna hantera servicen ute i landet har KMG hjälp av ett antal fristående verkstäder. Alla serviceavtalsbesök utförs av KMG´s egna personal oavsett var maskinen är placerad uti landet.

Har du ytterligare frågor Ring gärna Daniel Grönberg på 08-98 36 30